A hálózatelemzés születése

cx-ray-hr-360-fokos-felmeres-halozatkutatas

Egy tudományos eszköz születése

Számos 19. század végi gondolkodót, ahogy Émile Durkheimet is, foglalkoztatott a társadalmak természete. A korai szociológusok, az emberek, illetve az emberek és rendszerek közötti kapcsolatokat próbálták megérteni. Igény lett egy olyan eszközre, mely alkalmas komplex struktúrák jellemzésére, közérthető és kutatható módon. Már a kezdetektől fogva beszéltek a tudósok hálózatokról, de évtizedeken keresztül nem volt mód azok ábrázolására.

Émile Durkheim, hálózatelemzés, CX-Ray

Émile Durkheim

Az 1930-as évek elején számos megmagyarázhatatlan szökés történt a New York Training School for Girls intézményben, Hudsonban. A főfelügyelő felkérte Jacob Morenot, hogy megoldást találjon a problémára. Moreno és asszisztense Helen Jennings feladata volt, hogy megvizsgáljon 500 lányt. Meg kellett mérniük az intelligenciájukat, társas tevékenységeiket, és egymásról alkotott véleményüket, érzéseiket. Az utóbbira egy forradalmian új – mindeközben meglepően egyszerű – eszközt alkalmaztak.

Jacob Moreno, hálózatelemzés, CX-Ray

Jacob Moreno

Kifejlesztették a szociogramot, egy szisztematikus módszert a hálózatok grafikus megjelenítésére. A rajzok pontokként ábrázolták az embereket, és vonalakként a kapcsolatokat közöttük. Meglepő következtetésre jutottak: a szökések mögött nem tudatos döntések álltak, sokkal inkább a közösségi hálóban betöltött szerepek. Ahogy Durkheim megjósolta, a társas struktúrák sok esetben befolyással bírnak az egyénekre. 

Értelmezési keretrendszer

A szociogramok korai feldolgozása főleg intuitív megérzéseken alapult, de ez nem tartott sokáig. Mind a szociológia, mind a pszichológia nagyban hozzájárult a jelenségek értelmezéséhez. Egy új értelmezési keretrendszer jött létre, egy teljesen új nyelvezet, amelyben értelmezhetőek a csoportok, társadalmak, és az erők, melyek formálják őket.

Valójában ez csak a jéghegy csúcsa volt. Képbe került egy másik tudomány is, amelynek elég sok köze volt a pontokhoz és a vonalakhoz. A matematikusok gráfoknak nevezik ezeket a struktúrákat, és habár tapasztalataik jóval régebbre nyúltak vissza velük kapcsolatban, az első általánosan elfogadott mű szintén az 1930-as években jelent meg – Kőnig Dénes tollából.

A gráfelmélet, az objektumok közötti páronkénti kapcsolatok matematikája, a szociometria, az emberek, illetve az emberek és rendszerek közötti kapcsolatok tudományos mérőeszköze, közel azonos időben váltak elismertté. Az idő múlásával mindkét oldal rájött a másik előnyeire. A matematika képes volt a valós jelenség, emberi interakciók és viselkedés modellezésére, míg a szociometria skálázhatóbbá és mérhetőbbé vált.

Napjaink szociometriája egyre komplexebb, mind kvalitatív, mind kvantitatív értelemben, komoly kutatásokat folytatva a legkisebb alkotóelemektől kezdve, a legnagyobb hálózatokig.

Felhasználási területek

A társas hálózatelemzés virtuálisan képes modellezni bármilyen emberi interakciót és/vagy kapcsolatot. Gyakran használják tanárok osztályközösségek feltérképezésére, vagy orvosi szakértők járványok terjedésének felmérésére. Továbbá, hogy megtalálják azt a célcsoportot, melynek beoltásával a horda immunitás a lehető leggyorsabb módon érhető el. A kis világ demonstrációk képesek utat találni a facebook ismerőseiden keresztül magához a pápához csupán néhány lépésben.

A hálózatelemzés segít a marketing és a sales osztályok nagyon érdekeltek ügyfeleik kapcsolatainak megismerésében, hogy új és kiaknázatlan piacokra találjanak. Politikus közti egyetértés és véleménykülönbségek szintén feltérképezhetőek, éppúgy ahogy a különböző oldalak a döntéshozatalban, akárcsak a rokonsági vagy szexuális kapcsolatok egy közösségen belül.

Újabban, a munkahelyi kollaboráció került a társas hálózatelemzés fókuszába. Habár a szociometriai megközelítés régóta rendelkezésre áll, mégis innovatív módszernek számít a munkapszichológiában. Nem beszélve arról, hogy megold számos korábbi mérhetőségi problémát.

Ingyenes regisztráció

Gergely munka- és szervezetpszichológusként végzett a BME-n, gyakorlati tapasztalattal adatbányászatban, kutatásmódszertanban és alkalmazott statisztikában. Felelős az analízisek kódolásáért, új alkalmazottak mentorálásáért, és tartalom biztosításáért.

https://hu.linkedin.com/in/gergelygyurics